Sunday, November 2, 2008

బ్రహ్మ మొకటే

బ్రహ్మ మొకటే, పరబ్రహ్మ మొకటే, పర
బ్రహ్మ మొకటే, పరబ్రహ్మ మొకటే.

కందువగు హీనాధికము లిందు లేవు,
అందరికీ శ్రీహరే అంతరాత్మ ;
ఇందులో జంతుకుల మింతా నొకటే,
అందరికీ శ్రీహరే అంతరాత్మ.

నిండార రాజు నిద్రించు నిద్రయు నొకటే,
అండనే బంటు నిద్ర అదియు నొకటే;
మెండైన బ్రాహ్మణుడు మెట్టు భూమి యోకటే,
చండాలు డుండేటి సరి భూమి యోకటే;

అనుగు దీవతలకు అల కామసుఖ మొకటే,
ఘనకీటపశువులకు కామసుఖ మొకటే;
దిన మహూరాత్రములు తెగి ధనాఢ్యున కొకటే,
ఒనర నిరు పేదకును ఒక్కటే అవియు.

కొరలి శిష్టాన్నములు కొను నాక లొకటే,
తిరుగు దుష్టాన్నములు తిను నాక లొకటే;
పరగ దుర్గంధములపై వాయు వొకటే,
వరుస పరిమళములపై వాయు వొకటే.

కడగి ఏనుగు మీద కాయు ఎం డొకటే,
పుడమి శునకము మీద పొలయు ఎం డొకటే;
కడు పుణ్యులను, పాపకర్ములను సరిగావ
జడియు శ్రీ వెంకటేశ్వరు నామ మొకటే.


-- శ్రీ తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యులు
Post a Comment