Thursday, April 2, 2009

ఆత్మహత్య

అతిదుర్లభాలు, కేవలం భగవదనుగ్రహ హేతుకాలు అయినవి మూడున్నవి.
అవి:
1. మానవజన్మ
2. ముముక్షుత్వం
3. మహాపురుషుల ఆశ్రయం
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ఎట్లైనా మానవజన్మ పొంది, అందునా పురుష శరీరం దాల్చి, ఆపై వేదాధ్యయనం కూడా చేసి, అప్పటికీ ఆత్మ సాక్షాత్కారానికై ప్రయత్నించని మనిషి అనిత్యవస్తువులపట్ల ఆసక్తుడై ఆత్మహత్యే చేసికొంటున్నాడు.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---శ్రీ శంకర ఉవాచ నుంచి
Post a Comment