Sunday, October 26, 2008

ఉప్పుబొమ్మ

ఉప్పుబొమ్మ ఒకటి ఒకనాడు సముద్రపు లోతు తరచి చూచుటకై అందులో దిగెను. కాని దిగుట తడవుగా అది నీటిలో కరిగి మాయమయ్యెను. అట్లే జీవుడు బ్రహ్మ మహాత్త్వమును గ్రహింపబోయి తానూ భిన్నమను భావమునే కోల్పోయి బ్రహ్మము లో లయము చెందును.

-- శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస
Post a Comment