Tuesday, October 28, 2008

బేహారి - trader

వాడల వాడల వెంట వాడెవో,
నీడ నుండి చీర లమ్మే నేత బేహారి.

పంచ భూతములనెడి పలు వన్నె నూలు
చంచలపు గంజి తోడ చరి నేసి,
కొంచపు కండెల నూలి గుణముల నేసి,
మంచి మంచి చీర లమ్మే మారు బేహారి.

మటుమాయముల దన మగువ పసిడి నీరు
చిటిపోటి యలుకల చిలికించగా,
కుటిలంపు చేతలు కుచ్చులుగా గట్టి
పటవాళి చీర లమ్మే బలు బేహారి.

మచ్చిక జీవుల పెద్ద మైల సంతల లోన
వెచ్చపు కర్మ ధనము విలువ చేసి,
పచ్చడాలుగా కుట్టి బలువెంకటపతి
ఇచ్చ కొలదుల అమ్మే ఇంటి బేహారి.

-- శ్రీ తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యులు

అన్నమాచార్యుల కాలం లో 'చీర' అనే మాటకు "వస్త్రం" అని అర్ధం. స్త్రీ, పురుషులు ఇరువురు ధరించే వస్త్రాన్ని చీర అని పిలిచే వారు.
Post a Comment